ROm Werkseminar

Onze steden moeten compacter, om ruimte te sparen. Tegelijkertijd worden onze steden geconfronteerd met meer en vooral heviger regenval. Klimaatadaptief bouwen is een nieuwe noodzaak, die zich bijvoorbeeld vertaalt in groenblauwe structuren. Dat kost ruimte. Hoe verenig je deze ogenschijnlijk tegenstrijdige ambities op een duurzame, en financieel verantwoorde wijze?

Tijdens het ROm Werkseminar 'Klimaatbestendig en compact: zo doe je dat' krijgt u oplossingen aangereikt voor een klimaatbestendige, compacte stad, vanuit de praktijkervaring in Dordrecht, volgens de nieuwe Omgevingswet, en vooral door zelf aan de slag te gaan met een praktijkcasus waarin u met nieuw beschikbare geografische informatie en rekentechnieken tot optimale resultaten komt, dwars door sectoren heen

Programma

13.10 uur Opening: Marcel Bayer, hoofdredacteur vakblad ROm

13.20 uur Ruimtelijke adaptatiestrategie Dordrecht in vogelvlucht: Ellen Kelder, Gemeente Dordrecht; Anne Mollema, Platform Duurzaamheid Dordrecht

13.45 uur Klimaatbestendig en compact: zó werk je samen: Marije van Berk van Hoogheemraadschap Rijnland

14.15 uur Workshop 'Gebruik nieuwe geografische informatie bij klimaatbestendig ontwerpen': Elgard van Leeuwen en Gerda Roeleveld, Deltares; Cees Anton van den Dool en Bram de Vries, Nelen en Schuurmans

15.30 uur Klimaatbestendig en compact: zó financier je het!: Léon Dielen, Heijmans; Mirjam Bussink, Gemeente Tiel

16.15 uur Borrel